Międzynarodowy Dzień Niewidomych - 15.10.2019r.

Galeria » Międzynarodowy Dzień Niewidomych - 15.10.2019r.

15października obchodziliśmy w naszym przedszkolu Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych, który został przygotowany przez p. logopedę Paulinę Krok we współpracy z p. Małgosią Czerwińską z grupy Niedźwiadki i p. Anią Dziurą z grupy Jeżyki. Wydarzenie to ma związek z prowadzoną innowacją pt. „Ja, Ty, My”, której główny cel opiera się na kształtowaniu postawy otwartości i tolerancji wobec różnych niepełnosprawności wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

Przygotowane tego dnia zajęcia poruszały wątek odmienności, niewidzeniai niepełnosprawności. Przedszkolaki wzięły udział we wspólnych aktywnościach, podczas których miały okazję poznać, jak wygląda życie osoby niewidomej. Dzieci dowiedziały się także, w jaki sposób można pomagać osobom z dysfunkcją wzroku w pokonywaniu niektórych barier utrudniających wykonywanie codziennych czynności.