Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - 20.11.2019r. #dlakażdegodziecka

Galeria » Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - 20.11.2019r. #dlakażdegodziecka

Nasze przedszkole wzięło udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa - 30. rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.  W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka. 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. W naszym przedszkolu zorganizowano akcję z hasłem przewodnim „Nasze prawa - ważna sprawa!”. W każdej grupie odbyły się zajęcia dotyczące tematyki praw dziecka na świecie. Następnie wszystkie dzieci spotkały się w holu, gdzie nauczycielki przez chwilę mogły pobyć dziećmi i z tej perspektywy ukazać kilka najważniejszych praw. Ten dzień był niezwykle niebieski:)