Nasze sukcesy

 

Nasze Przedszkole Lokalnym Centrum Aktywności Ekologicznej

Przedszkole 422 zdobyło tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Tytuł ten nadawany jest przez Fundację Partnerstwa dla Środowiska placówkom, które w szczególny sposób podejmują szereg działań, aby wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji ekologicznej. Wszystko to znajduje swoje potwierdzenie i odzwierciedlenie w osiągnięciach dzieci i nauczycieli. Otrzymane wyróżnienie jest uhonorowaniem rocznej, systematycznej współpracy naszych wychowanków i nauczycieli.

Już od wielu lat nasze przedszkole realizuje działania na rzecz ochrony środowiska i zasobów przyrody. Nasze Przedszkolaki z powodzeniem biorą udział w różnego rodzaju konkursach, warsztatach rozwijających, imprezach, wycieczkach oraz spotkaniach o tematyce związanej z człowiekiem i jego relacjami ze środowiskiem przyrodniczym. Staramy się poszerzać teren naszych oddziaływań jak i podejmować coraz to nowe wyzwania w celu zwiększenia efektywności naszej pracy.

 

Certyfikat - SZKOŁA WSPÓŁPRACY

 

"Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły."

Do jego realizacji zaproszona była ograniczona, ilość szkół oraz placówek oświatowych. Projektowi patronowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekt był nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów było wprowadzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia przedszkola.

 Działania skierowane były nie tylko do środowisk przedszkolnych– dzieci, rodziców, nauczycieli, dyrektorów przedszkoli, ale także do tzw. „otoczenia placówek” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Ideą projektu- Szkoła Współpracy było wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola.