Osady Wikingów Birka i Hovgarden - Szwecja (UNESCO) - gr. III Jeżyki

Galeria » Osady Wikingów Birka i Hovgarden - Szwecja (UNESCO) - gr. III Jeżyki

 

 

Podczas drugiego tygodnia ferii grupa III zgłębiała tajemnice Osady Wikingów w Birka i Hovgarden w Szwecji. Głównym celem  przedsięwzięcia było zapoznanie naszych przedszkolaków  z miejscami wpisanymi przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa, a także upowszechnianie wiedzy jak dbać i promować omawiane  regiony . Nauczyciele obrazowo przy pomocy min. prezentacji multimedialnych przekazywali najistotniejsze informacje. Podczas całego tygodnia powstały: prace plastyczne, wiersze z inspiracji pięknem omawianego miejsca, obrazkowe słowniki UNESCO zawierające słowa związane z poznawanymi obiektami, oraz mini teatralne inscenizacje.  Ostatni dzień poświęcony został  na podsumowanie i prezentację nabytej wiedzy i umiejętności.