Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (UNESCO) „Książka wędruje w świat”

Galeria » Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (UNESCO) „Książka wędruje w świat”

Akcja polegała  na wymianie przeczytanych książek oraz tych, z których dzieci już wyrosły.  Wymiana trwała od 22 kwietnia i związana była ze Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich  - dni proklamowanych przez UNESCO. Każde dziecko, które przyniosło książkę na akcję, mogło wybrać i zabrać do domu inną. Celem akcji było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.