Światowy Dzień ONZ - 24.10.2017 r (UNESCO)

Galeria » Światowy Dzień ONZ - 24.10.2017 r (UNESCO)

Dnia 24 pażdziernika obchodziliśmy w naszym przedszkolu Światowy Dzień ONZ. Dzieci z gr.III, IV i V przypomniały sobie (z poprzednich lat) i utrwaliły podstawowe informacje o ONZ jej celach oraz formach działalności.Wykazały się dużą wiedzą, dobrą pamięcią, spostrzegawczością oraz koncentracją uwagi na stawianych zadaniach. Dzieci usłyszały  czym jest tolerancja i poszanowanie praw człowieka. Na zakończenie każda z grup wykonała prace plastyczne tematycznie związane z obchodzonym dniem. Obchody Światowego Dnia ONZ są dla nas bardzo istotne  ponieważ jako placówka przedszkolna staramy się przyłączyć do programu szkół stowarzyszonych UNESCO.