Warsztaty Labolo - 10.03.2020 r.

Aktualności » Warsztaty Labolo - 10.03.2020 r.

Temat: „Młody ekolog”
Cele:
-
Zapoznanie z pojęciami: gleba kwaśna, gleba zasadowa.
-
Zapozna
nie dzieci ze sposobami badania gleby
Marzec
Temat: „Młody ekolog”
Cele:
-
Zapoznanie z pojęciami: gleba kwaśna, gleba zasadowa.
-
Zapozna
nie dzieci ze sposobami badania gleby

 Marzec - "Młody Ekolog"

 cele:

- zapoznanie z pojęciami : gleba kwaśna, gleba zasadowa

- zapoznanie dzieci ze sposobami badania gleby