INFORMACJA – PILNE

Drodzy Rodzice,

przed nami nowy rok przedszkolny, rok pełen niewiadomych, niespodzianek, zmian, wyzwań, a także oczekiwań i potrzeb wszystkich uczestników edukacji przedszkolnej: dzieci jak również ich rodziców, ale także nauczycieli i personelu obsługowego przedszkola. Przedszkole będzie czynne w godz. 7.00 – 17. 30. Na terenie przedszkola wszystkie osoby dorosłe wchodzące z zewnątrz będą zobowiązane do zakrywania ust i nosa, oraz do dezynfekcji rąk. Organizacja pracy przedszkola (zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji), tak jak w roku ubiegłym, nie pozwala na to, aby każda z grup była czynna 10 godzin dziennie. W związku z tym, w godzinach porannych (7:00 – 8:30) i popołudniowych (16:00- 17:30) grupy dzieci będą łączone. Dbając o bezpieczeństwo wszystkich (dorosłych oraz dzieci) prosimy o bezwzględne stosowanie się do komunikatów i ogłoszeń dyrektora przedszkola. Jednocześnie prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących objawów chorobowych pojawiających się u dzieci.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania poszczególnych grup zostaną przekazane na spotkaniach grupowych z Rodzicami:

 • 7 września 2020 godz. 17.00 grupa „nowych” 3 latków
 • 8 września 2020 godz. 17.00 grupa 4 latków (poprzednia Pszczółek)
 • 9 września 2020 godz. 17.00 grupa 4 latków (poprzednia Motylków)
 • 10 września 2020 godz. 17.00 grupa 5 latków (poprzednia Jeżyków)
 • 11 września 2020 godz. 17.00 grupa 5,6 latków (poprzednia Niedźwiadków)

Zasady reżimu sanitarnego obowiązujące w przedszkolu:

 • do przedszkola będą przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów infekcji, przyprowadzane przez jednego z rodziców bądź opiekunów,
 • przed wejściem do grupy będzie wykonywany pomiar temperatury ciała u dziecka (temperatura powyżej 38 skutkuje odesłaniem dziecka do domu),
 • stosowany będzie całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci przedmiotów i zabawek (zakaz nie dotyczy grupy 3 latków pozostających w adaptacji do przedszkola),
 • w salach prowadzona będzie regularna dezynfekcja oraz dokładne wietrzenie pomieszczeń,
 • w przypadku dziecka, u którego wystąpią niepokojące objawy choroby, nauczyciel powiadomi rodzica, który będzie zobowiązany do natychmiastowego przybycia i ścisłej współpracy z dyrektorem,
 • rodzice/opiekunowie przebywają na terenie przedszkola przez czas niezbędny do przyprowadzenia lub odbioru dziecka.

Dyrektor przedszkola wraz z personelem