Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo, Biuro Edukacji umieściło na poniższej stronie terminy dyżurów wakacyjnych:

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/przedszkola-dyzury-wakacyjne

Przedszkole nr 422 dyżur pełni od 3 do 21 lipca 2023 r.

Oferta:

 • Godziny pracy placówki, podczas dyżuru wakacyjnego:
  07:00 – 17:30
 • Stawka żywieniowa za dzień wynosi:
  15
 • Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie:
  45 1030 1508 0000 0005 5108 6038
 • Dodatkowe informacje o opłacie za wyżywienie:
  Odbiorca:
  DBFO Bielany m.st. Warszawy, 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29

  Przykładowy tytuł wpłaty:
  Opłata za żywienie za miesiąc ……. 2023 – imię i nazwisko dziecka/ Przedszkole do którego dziecko uczęszcza na stałe