Innowacja pedagogiczna “Poranna gimnastyka buzi i języka”

"Poranna gimnastyka buzi i języka"

Grupowe zajęcia logopedyczne z elementami logorytmiki z zakresu profilaktyki wspomagającej rozwój mowy. Głównym założeniem innowacji jest zachęcanie dzieci do aktywnego udziału w zabawach logopedycznych, zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka oraz rozbudzanie ciekawości aktywnością słowną z wykorzystaniem urozmaiconych środków dydaktycznych.

Innowacja prowadzona w grupie “Sówek”