WIE

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) to program Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

O projekcie

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) to program Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy umożliwiający dofinansowanie projektów przygotowanych i realizowanych przez przedszkola i szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę.