O nas

“Dzieci nie myślą ani o tym, co było, ani o tym, co będzie, ale cieszą się chwilą obecną, jak mało kto potrafi.”
– Jean de la Bruyère

O przedszkolu

W przedszkolu jest 100 miejsc organizacyjnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat; 4 oddziały dla dzieci zbliżonych wiekowo; w tym 5 sal dydaktycznych dla poszczególnych oddziałów – łazienki, gabinet logopedy, psychologa, szatnia, kuchnia i pomieszczenia gospodarcze. Godziny pracy przedszkola 7: 00 – 17:30.

O przedszkolu c.d.

Przedszkole nr 422 w Warszawie to placówka nietuzinkowa. Realizując idee korczakowskie wspólne całemu przedszkolu, staramy się stwarzać naszym dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju – naukowego, społecznego, artystycznego, a przede wszystkim – ludzkiego. Chcemy towarzyszyć im w tym niezwykłym czasie dzieciństwa inspirować do odkrywania swoich mocnych stron i talentów, do poznawania samych siebie, a także do współpracy w grupie.

maggie-markel-oRbtEWw_l04-unsplash

O przedszkolu c.d.

Dokładamy starań, aby nasi absolwenci byli w przyszłości kreatywnymi członkami społeczeństwa, aby potrafili myśleć krytycznie, wiedzieli czego chcą, aby  nie bali się realizować swoich marzeń. Chcemy także, aby przy ścisłej współpracy z rodzicami stali ludźmi o stabilnym poczuciu własnej wartości.

Staramy się kształtować w naszych wychowankach wrażliwość społeczną oraz umiejętność funkcjonowania jako aktywni i świadomi obywatele w systemie demokratycznym. Chcemy również, aby nasi absolwenci bez lęku potrafili odnaleźć się w świecie wielokulturowym, a zarazem byli jego współtwórcami.

Prawa dziecka

“Nie ma dzieci – są ludzie” – w tych kilku słowach można ująć
credo pedagogiczne Henryka Goldszmita znanego podpsedonimem Janusza Korczaka.

Tematyka związana z prawami dzieci jest dla Nas priorytetem. Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych, w tym także w świat ich praw – w codziennej działalności dziecka, wykorzystując naturalne sytuacje. Wykorzystanie metod aktywizujących w planowaniu sytuacji edukacyjnych, pozwala przedszkolakom zdobywać doświadczenia i kompetencje społeczno-moralne oraz nabywać wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości praw dzieci. Umożliwiamy dzieciom wyrażanie siebie, własnych uczuć, myśli w różnych formach ekspresji. Odpowiednia atmosfera i klimat wychowawczy wspomagają dzieci w poznaniu swoich praw, jak również respektowaniu praw innych. Ujednolicamy oddziaływania ze środowiskiem rodzinnym.
Wyniesione z domu rodzinnego doświadczenia mogą pomóc lub utrudnić realizację edukacji praw dzieci, dlatego tak istotne jest współdziałanie z rodzicami.