Płatności

Znajdziesz tu niezbędne informacje dotyczące płatności za żywienie w naszej placówce. 

background-2068211__480

Opłata za żywienie

Od 1 lutego 2023 r. stawka żywieniowa wynosi 15,00 zł.

Od 1 marca 2024 r. obowiązuje nowa stawka żywieniowa

w wysokości 17,00 zł.

Opłatę za żywienie należy przelać na numer konta:
45 1030 1508 0000 0005 5108 6038

Podstawa prawna

Odbiorca:
DBFO Bielany m.st. Warszawy, 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29

Przykładowy tytuł wpłaty:
Opłata za żywienie za miesiąc ……. 2023 – imię i nazwisko dziecka.

Podanie o zwrot nadpłaty za żywienie wynikające z nieobecności dziecka: