Rada Rodziców

Opłata za radę rodziców

Opłatę za radę rodziców należy przelać na numer konta:
Nowe konto RR w Santander 
nr konta: 82 1090 1841 0000 0001 4953 2047 

Odbiorca:
Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 422, 00-968 Warszawa, ul. Brązownicza 17

Przykładowy tytuł wpłaty:
Opłata za radę rodziców za miesiąc ……. 2021 – imię i nazwisko dziecka

Regulamin Rady Rodziców 2019

Poniżej zamieściliśmy lin do pobrania Regulaminu  Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu nr 422 w Warszawie