Rada Rodziców

Opłata za radę rodziców

Opłatę za radę rodziców należy przelać na numer konta:
Nowe konto RR w Santander 
nr konta: 82 1090 1841 0000 0001 4953 2047 

Odbiorca:
Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 422, 00-968 Warszawa, ul. Brązownicza 17

Przykładowy tytuł wpłaty:
Opłata za radę rodziców za miesiąc ……. 2023 – imię i nazwisko dziecka

Wpłata roczna – 600 zł.
Wpłata kwartalna – 200 zł. 
Terminy wpłat:
do końca października (I wpłata)
do końca lutego (II wpłata)
do końca maja (III wpłata)

Regulamin Rady Rodziców 2023

Poniżej zamieściliśmy link do pobrania Regulaminu  Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu nr 422 w Warszawie

Skład Rady Rodziców Przedszkola w roku 2023/2024

Marta Skrzyniarz
Przewodnicząca
(gr. Misie)

Patrycja Pacocha
Zastępca
(gr. Wiewiórki)

Marta Skrzyniarz
Skarbnik
(gr. Misie)