KORCZAK

“Nie ma dzieci – są ludzie” – w tych kilku słowach można ująć credo pedagogiczne Henryka Goldszmita znanego pod pseudonimem Janusza Korczaka .

O projekcie

Walka o dobro, sprawiedliwość i ochronę praw dziecka, poznanie i zgłębianie jego potrzeb wypełniły całe życie Janusza Korczaka. Jego dokonania zdumiewają nas do dziś swoją aktualnością, wzbudzają podziw i zainteresowanie nie tylko wychowawców, pedagogów i psychologów, ale i wszystkich przyjaciół dzieci.

Każde dziecko powinno znać SWOJE prawa! Robimy wszystko, by nasi podopieczni je znali, a dorośli ich przestrzegali. 

Tematyka związana z prawami dzieci jest dla Nas priorytetem. Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych , w tym także w świat ich  praw – w codziennej działalności dziecka , wykorzystując naturalne sytuacje. Wykorzystanie metod aktywizujących w planowaniu sytuacji edukacyjnych , pozwala przedszkolakom zdobywać doświadczenia i kompetencje społeczno- moralne oraz nabywać wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości praw dzieci.  Umożliwiamy   dzieciom wyrażanie siebie, własnych uczuć, myśli w różnych formach ekspresji. Odpowiednia atmosfera i klimat wychowawczy wspomagają dzieci w poznaniu swoich praw , jak również respektowaniu praw innych. Ujednolicamy  oddziaływania  ze środowiskiem rodzinnym. Wyniesione z domu rodzinnego doświadczenia mogą pomóc lub utrudnić realizację edukacji praw dzieci, dlatego tak istotne jest współdziałanie z rodzicami . 

Jako przedszkole podejmujemy liczne działania, aby ten temat wybrzmiewał wielokrotnie. Przede wszystkim realizujemy własny program dla dzieci w wieku przedszkolnym wprowadzający w świat wartości według Janusza Korczaka – „Nasze prawa – ważna sprawa”.  Poza tym w naszym przedszkolu Powołano Radę Dzieci, która prężnie działała mając wpływ na wybór m.i.n menu w przedszkolu, wybór wycieczek, organizowanie dyżurów podczas kiermaszy. Organizacja Ogólnopolskiego konkursu „Mam prawo do…” pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka, UNICEF Polska oraz Burmistrza Dzielnicy Bielany.  skierowany do dzieci wraz z rodzicami, gdzie głównym celem było uświadomienie posiadanych praw. Organizacja Kampanii Społecznej „Gdy Ci źle krzyknij nie”, której głównym celem było podniesienie świadomości przemocy wobec dzieci. Przy okazji 30 rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka hucznie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Co miesiąc prowadzone były z dziećmi „Gadaninki”- dzieci próbowały opisać i odpowiedzieć na trudne pytania związane min.  z prawami dziecka. W te działania staraliśmy się angażować również Rodziców, którzy zostali zaproszeni do czytania książeczek konkursowych.

Prawa dziecka nigdy nie stały i nie stoją w opozycji do praw osób dorosłych – są tak samo prawami człowieka. Nie są one żadnym dodatkiem do systemu ochrony praw człowieka ale równorzędnym i niezbędnym jego elementem. Uszlachetniają ten system i czynią, że wszystkie dzieci są bezpieczniejsze. Uczmy zatem dzieci ich praw i tego jak w mądry sposób z nich korzystać. Chcielibyśmy jako przedszkole , aby prawa dziecka były dla wszystkich dorosłych codziennością, oczywistością i nie podlegały jakiejkolwiek formie sprzeciwu, gdyż służą one jedynie ochronie dobra najmłodszych.