Innowacja pedagogiczna

“Wyprawa na planetę wartości, emocji i dobrych manier”

"Wyprawa na planetę wartości, emocji i dobrych manier"

Istotą innowacji jest wprowadzenie dzieci do świata ogólnie przyjętych wartości moralnych, emocji i dobrych obyczajów. Proces ten wesprą legendy, opowiadania, bajki i historyjki rozwijające kompetencje interpersonalne i budujące poczucie własnej wartości.

Innowacja będzie prowadzona w grupie “Sówek” , do czerwca 2023 r.