Tutoring rodzicielski

Poprzez indywidualne wspieranie rozwoju dziecka we współpracy z rodzicami będziemy łączyć proces dydaktyczny z procesem wychowawczym.

Człowiek

istota społeczna.

„Człowiek jest istotą społeczną, a współżycie z innymi ludźmi, uczestnictwo w ich życiu i dopuszczanie innych do uczestnictwa w życiu własnym, dzielenie się z innymi przeżyciami, myślami, podejmowanie wspólnych z nimi zadań, włączanie wyników własnej działalności do dorobku ogólnego – jest dla człowieka jednym z najpotężniejszych źródeł wartości”

Tutoring rodzicielski

Nasze przedszkole wdraża projekt, jakim  jest Tutoring rodzicielski , który jest nowoczesną metodą edukacji spersonalizowanej. Poprzez indywidualne wspieranie rozwoju dziecka we współpracy z rodzicami będziemy łączyć proces dydaktyczny z procesem wychowawczym.

Tutoring rodzicielski to  tworzenie warunków naturalnego rozwoju w oparciu o świadomość rzeczy ważnych, ale także  konkretna celowość działań skupiona na dobru dziecka, jego godności do zaspokojenia wewnętrznej potrzeby, która sama w sobie wyraża się w dążeniu do samodzielności i samorozwoju w oparciu o to, co jest w nim najcenniejsze.

Czasami wystarczy  dać sobie przestrzeń na to, by zaufać dziecku w obszarze jego wyborów, samorozwoju i samokształcenia i nie zmuszać do wszystkiego, co nam się wydaje za słuszne i ważne dla rozwoju dziecka w danym momencie. To nie jest łatwe, ale tutoring rodzicielski pomaga w tym i rodzicom i dzieciom. A po co? Po to, żeby dziecko w naturalny, łagodny i jak najszybszy sposób mogło odnaleźć w swoim życiu swój własny żywioł, swoją pasję i w zgodzie ze swoim wewnętrznym kompasem i drogą, realizować swoje cele.

pic-24
h-15

Tutoring c.d.

W procesie rozwoju tutoring rodzicielski dotyka różnych obszarów i daje takie narzędzia jak:

Plan spotkań tutorskich

Spotkania z Tutorem odbywają się min. 3 razy w roku szkolnym i biorą w nim udział oboje rodzice.  Efektem rozmowy jest wypracowanie planu działania dla dziecka i rodziny, który następnie wdrażany jest w życie, a jego rezultaty przedstawiane są na kolejnym spotkaniu.

Aby spotkania z tutorem były owocne, rodzice przygotowują się do nich wcześniej poprzez:

Cała  kadra pedagogiczna naszego przedszkola może pochwalić się certyfikatem Tutora.