O projekcie

Przedszkole 422 należy do programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO, których celem jest propagowanie współpracy międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży oraz przyczynianie się do budowania wzajemnego zrozumienia, a dzięki temu do zachowania pokoju na świecie. 

Współpraca, tolerancja, pokój, dbanie o naszą planetę oraz zrównoważony rozwój są to wartości uniwersalne. Takie wartości powinny tez przyświecać idei wychowywania dziecka, przedszkolaka, kiedyś młodego człowieka, obywatela.

Nasze przedszkole od wielu lat włącza te wartości do programu swoich działań edukacyjnych i wychowawczych, początkowo jako placówka ubiegająca się o zdobycie certyfikatu, a następnie po spełnieniu wielu wymagań, okresie próby i  zdobyciu tego  cennego certyfikatu podpisanego przez Dyrektora Generalnego UNESCO jako pełnoprawny członek Szkół Stowarzyszonych UNESCO. 

Otrzymanie certyfikatu było dla naszej przedszkolnej społeczności wielkim wyróżnieniem i świętem, w którem wzięli udział burmistrz dzielnicy Bielany – Grzegorz Pietruczuk, koordynatorka Unesco – Małgorzata Herbich, dyrektorka przedszkola Anna Skwarka, nauczyciele, pracownicy przedszkola i oczywiście dzieci ze wspaniałymi występami z międzykulturowym przesłaniem.

Przystępując do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO i podpisując Kartę  Szkoły Stowarzyszonej UNESCO nasze przedszkole zobowiązało się między innymi do edukacji na temat zrównoważonego rozwoju (edukacji globalnej), edukacji na temat pokoju i praw człowieka, dialogu kultur i religii, celebrowaniu dni, rocznic, i wydarzeń proklamowanych przez UNESCO. 

W związku z tym do programu wydarzeń naszego przedszkola na stałe wpisane są takie dni i wydarzenia, jak między innymi: Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Światowy Dzień Poezji, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Światowy Dzień Sztuki oraz wiele innych. Co roku w czasie ferii zimowych nasze przedszkolaki „wyruszają” w podróż po najciekawszych zakątków świata. W minionych latach dzieci poznawały Polskę i Europę, Afrykę, Azję, Amerykę Północną i Południową. Podsumowaniem tych projektów zgodnie z tradycją przedszkola są występy dzieci i dzielenie się wiedzą i emocjami związanymi z ich realizacją.  

Dla dzieci takie wydarzenia i projekty są ciekawą nauką tolerancji i współdziałania, okazją do poznawania nowych kultur, próbą zrozumienia nowych pojęć oraz po prostu świetną zabawą.