Przedszkole

422

w Warszawie

Przedszkole nr 422 "Kolorowa Sowa"

poznajcie nas lepiej

Przedszkole nr 422 “Kolorowa Sowa” w Warszawie to placówka nietuzinkowa. Realizując idee korczakowskie wspólne całemu przedszkolu, staramy się stwarzać naszym dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju – naukowego, społecznego, artystycznego, a przede wszystkim – ludzkiego. Chcemy towarzyszyć im w tym niezwykłym czasie dzieciństwa inspirować do odkrywania swoich mocnych stron i talentów, do poznawania samych siebie, a także do współpracy w grupie.

Każdego

dnia dbamy o prawidłowy rozwój Twojego dziecka.

Oferujemy szeregi ciekawych projektów oraz innowacji.

Przyjdź

napisz lub zadzwoń.

Przedszkole nr 422 "Kolorowa Sowa" w Warszawie