Klub Kreatywnej Rodzinki

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby wykonujące ciekawe zawody, mające pasje i zainteresowania   do podzielenia się swoją wiedzą  i umiejętnościami z naszymi przedszkolakami. Wzorem lat ubiegłych zachęcamy do  przeprowadzenia zajęć, warsztatów, rozmów, ciekawych inicjatyw (wyjazdy, wycieczki) dla dzieci. Każdy Rodzic biorący aktywny udział na rzecz rozwijania pasji, talentów, zainteresowań   w odkrywaniu ciekawych zawodów otrzyma na zakończenie roku dyplom oraz książkę  🙂 Zapraszamy!