Category:

Bez kategorii

Nowa stawka żywieniowa.

Szanowni Państwo, Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2024 Dyrektora Przedszkola nr 422 w Warszawie, informujemy, że od dnia 1 marca 2024 r. będzie obowiązywała nowa stawka żywieniowa w wysokości 17,00 zł. podstawa prawna: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/2021/grudzien/1928_2021.htm

Continue reading ➝

Informacje dla rodziców dot. likwidacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Obecnie trwa procedowanie dotyczące likwidacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z dniem 31 sierpnia 2024 r. Wszystkie dzieci sześcioletnie będą miały zapewnioną możliwość kontynuacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w przedszkolach, do których uczęszczają w roku szkolnym 2023/2024, poprzez potwierdzenie przez rodziców woli kontynuacji w trakcie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025. Likwidacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynika z: • Braku możliwości dostosowania organizacji pracy szkól podstawowych do zmienionych przepisów ochrony przeciwpożarowej. Termin dostosowania lokalu do ww. wymagań upływa 31

Continue reading ➝

„Szlakiem UNESCO po Australii”

Kolejnym przystankiem w naszej corocznej „podróży z UNESCO” jest Australia. Nadchodzące ferie zimowe będą poświęcone poznawaniu przez dzieci kultury i zwyczajów mieszkańców Australii, flory i fauny tego kontynentu oraz miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zachęcamy rodziców do zaangażowania się w projekt poprzez udostępnianie nam pamiątek i fotografii z podróży po Australii.

Continue reading ➝

Klub Kreatywnej Rodzinki

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby wykonujące ciekawe zawody, mające pasje i zainteresowania   do podzielenia się swoją wiedzą  i umiejętnościami z naszymi przedszkolakami. Wzorem lat ubiegłych zachęcamy do  przeprowadzenia zajęć, warsztatów, rozmów, ciekawych inicjatyw (wyjazdy, wycieczki) dla dzieci. Każdy Rodzic biorący aktywny udział na rzecz rozwijania pasji, talentów, zainteresowań   w odkrywaniu ciekawych zawodów otrzyma na zakończenie roku dyplom oraz książkę  🙂 Zapraszamy!

Continue reading ➝

Zmiana numeru konta bankowego Rady Rodziców

Szanowni Państwo, informujemy, o zmianie konta bankowego Rady Rodziców. Przelewy na RR prosimy dokonywać na poniższe konto. Nowe konto RR w Santander – nr konta: 82 1090 1841 0000 0001 4953 2047  Wpłaty dokonane przed zmianą konta bankowego, automatycznie zostały przelane na nowy rachunek .

Continue reading ➝