Category:

Bez kategorii

Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo, Biuro Edukacji umieściło na poniższej stronie terminy dyżurów wakacyjnych:https://edukacja.um.warszawa.pl/-/przedszkola-dyzury-wakacyjne Przedszkole nr 422 dyżur pełni od 3 do 21 lipca 2023 r. Oferta: Godziny pracy placówki, podczas dyżuru wakacyjnego: 07:00 – 17:30 Stawka żywieniowa za dzień wynosi: 15 Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie: 45 1030 1508 0000 0005 5108 6038 Dodatkowe informacje o opłacie za wyżywienie: Odbiorca: DBFO Bielany m.st. Warszawy, 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29 Przykładowy tytuł wpłaty: Opłata za żywienie za tygodnie …….

Continue reading ➝

„Szlakiem UNESCO po Australii”

Kolejnym przystankiem w naszej corocznej „podróży z UNESCO” jest Australia. Nadchodzące ferie zimowe będą poświęcone poznawaniu przez dzieci kultury i zwyczajów mieszkańców Australii, flory i fauny tego kontynentu oraz miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zachęcamy rodziców do zaangażowania się w projekt poprzez udostępnianie nam pamiątek i fotografii z podróży po Australii.

Continue reading ➝

Klub Kreatywnej Rodzinki

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby wykonujące ciekawe zawody, mające pasje i zainteresowania   do podzielenia się swoją wiedzą  i umiejętnościami z naszymi przedszkolakami. Wzorem lat ubiegłych zachęcamy do  przeprowadzenia zajęć, warsztatów, rozmów, ciekawych inicjatyw (wyjazdy, wycieczki) dla dzieci. Każdy Rodzic biorący aktywny udział na rzecz rozwijania pasji, talentów, zainteresowań   w odkrywaniu ciekawych zawodów otrzyma na zakończenie roku dyplom oraz książkę  🙂 Zapraszamy!

Continue reading ➝

Zmiana numeru konta bankowego Rady Rodziców

Szanowni Państwo, informujemy, o zmianie konta bankowego Rady Rodziców. Przelewy na RR prosimy dokonywać na poniższe konto. Nowe konto RR w Santander – nr konta: 82 1090 1841 0000 0001 4953 2047  Wpłaty dokonane przed zmianą konta bankowego, automatycznie zostały przelane na nowy rachunek .

Continue reading ➝