Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że opublikowane zostały na stronie Biura Edukacji zasady i kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z harmonogramem dla rodziców.
Przedszkola – Edukacja (um.warszawa.pl)