Szkoła Odkrywców Talentów

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) to program Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

O projekcie

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) to program Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy umożliwiający dofinansowanie projektów przygotowanych i realizowanych przez przedszkola i szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę.

  • w roku szkolnym 2019 / 2020 – projekt „ Zachęta do sztuki ,
  • w roku szkolnym 2020/2021 – “Plastuś” – wspomaganie rozwoju motoryki małej u dzieci w wieku przedszkolnym.

"Plastuś" - wspomaganie rozwoju motoryki małej u dzieci w wieku przedszkolnym.


Niniejsza innowacja jest innowacją metodyczną i programową. Polega na prowadzeniu zajęć plastycznych poprzedzonych różnorodnymi ćwiczeniami usprawniającymi motorykę dużą i małą oraz koordynację wzrokowo -ruchową w oparciu o metody z zakresu: Terapii ręki, Edukacji kinezjologicznej, elementów metody Dobrego Startu, Pedagogiki zabawy, Batii Strauss oraz zabaw i wierszyków paluszkowych. Innowacja pedagogiczna “Plastuś – wspomaganie rozwoju motoryki malej u dzieci w wieku przedszkolnym” to cykl zajęć wspierających, w której uczestniczyć będą wszystkie dzieci w grupie. Proponowana innowacja ukierunkowana jest na podejmowanie działań służących rozwojowi motoryki małej ale również wszechstronnemu rozwojowi poprzez stymulowanie zmysłów w działaniu zwłaszcza dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.