Turnus II (22 lipca – 9 sierpnia)

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zasadami zapisów:

„ Dziecko zostanie przyjęte jeśli:

· wniesiesz opłatę za żywienie (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, 10.05-23.05. 2024r.) na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola lub szkoły, do której dziecko jest zakwalifikowane,

lub

· dostarczysz do placówki organizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenie o zwolnieniu z opłat za żywienie w macierzystym przedszkolu lub szkoły i wystąpisz o zwolnienie z opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego,

lub

· dostarczysz do placówki organizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenie o finansowaniu posiłków przez OPS.

Jeśli nie dokonasz opłaty lub nie dostarczysz zaświadczenia we wskazanym terminie, dziecko zostanie wykreślone z listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.”

  • Godziny pracy placówki, podczas dyżuru wakacyjnego:

07:00 – 17:30

  • Stawka żywieniowa za dzień wynosi:

17

  • Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie:

45 1030 1508 0000 0005 5108 6038

  • Dodatkowe informacje o opłacie za wyżywienie:

Odbiorca:
DBFO Bielany m.st. Warszawy, 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29

Przykładowy tytuł wpłaty:
Opłata za żywienie za dyżur wakacyjny 2024 – imię i nazwisko dziecka, nazwa przedszkola wraz z numerem, do którego stale uczęszcza dziecko.

Opłata za trzy tygodnie to: 255,00 zł. (15 dni x stawka 17 zł.)

Jeżeli dziecko zostało zapisane na mniejszą ilość dni prosimy dokonywać opłat proporcjonalnie.