Dyżur wakacyjny

Aktualności » Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo,
Zgodnie z otrzymanym w dniu 27  kwietna 2020r. e-mailem z Biura Edukacji uprzejmie informujemy, że ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z  zagrożenia epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.

Pan Prezydent Rafał Trzaskowski zdecydował, że dyżury wakacyjne we wszystkich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostają odwołane.

W okresie lipiec-sierpień 2020 r. przedszkola będą prowadziły zajęcia dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do danej placówki. O terminie wyznaczonym dla naszej placówki zostaniecie państwo poinformowani w odrębnej wiadomości, gdy będzie on już potwierdzony.