eTwinning

 • "Let's get know - Poznajmy się"
  "Let's get know - Poznajmy się"
 • Tydzień eTwinning
  Tydzień eTwinning
 • Tradycje Bożego Narodzenia
  Tradycje Bożego Narodzenia
 • Tradycje Świąt Wielkanocnych
  Tradycje Świąt Wielkanocnych
 • Making Easter Cards
  Making Easter Cards

 Program e Twinning - Europejska społeczność szkolna.

eTwinning to łączenie i współpraca szkół

i przedszkoli w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promownie szkolenia nauczycieli.

Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informcyjno - komunikacyjnych w europejskich szkołach i przedszkolach.

Dzieci i nauczyciele wykorzystując łącza internetowe wymieniają się pomysłami, współdziałają, nawiązują międzynarodowe kontakty, zawiązują przyjaźnie. 

eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych dzieciom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Nasze przedszkole rozpoczyna działalność w eTwinning. Mamy już pierwszy własny projekt zatytułowany "Let's get to know - Poznajmy się".  

Partnerem do jego realizacji zostało przedszkole z TURCJI - informacje partnerskim przedszkolu i link do jego strony internetowej w pdf.

W dniach 27 - 31.X.2014 odbył się w naszym przedszkolu "Tydzień eTwinning" - dzieci i Rodzice zostali zapoznani z ideą eTwinningu, wspólnie wykonaliśmy żółto - niebieskie prace plastyczne, a dzieci z Rodzicami przygotowały "flagowe" odciski dłoni, z których został ułożony "łańcuch przyjaźni" - efekty można podziwiać w holu przedszkola :).

19.XII.2014 dzięki łączeniu internetowemu poznaliśmy dzieci i nauczycieli z naszego partnerskiego przedszkola w Turcji. Pani Małgosia, odpowiedzialna za program eTwinning, przygotowała prezentację multimedialną, dzięki której mogliśmy przybliżyć tureckim przedszkolakom nasze zwyczaje i tradycje związane z Bożym Narodzeniem.

2.IV.2015 kolejne internetowe spotkanie z tureckimi przedszkolakami. Tym razem p.Małgosia i nasze starszaki opowiedziały o przygotowaniach do Wielkanocy.

III. 2019 r. - za pośrednictwem platformy www.eTwinning.pl - Paniom: Milenie Witosińskiej, Małgorzacie Czerwińskiej i Agacie Borowy; udało się nawiązać współpracę (początkowo) ze Szkołą w Hiszpanii (El Temple School mieszczącą się w mieście Tortosa, tj. w Katalonii; w Hiszpanii w prowincji Tarragona) w ramach projektu edukacyjnego pt. Making Easter Cards/Bookmarks.

Pomysłodawczyniami projektu były: p. Clara Cors Serra (z ww. szkoły w Hiszpanii) oraz p. Susana Pais (z Agrupamento de Escolas da Mealhada, mieszczącej się w Portugalii). We wspomnianym projekcie wzięło udział 11 nauczycieli z 11 placówek oświatowych – szkół i przedszkoli (z Warszawy, ze Zgierza, z Tomaszowa Mazowieckiego, z Sosnowca, z Portugalii, z Hiszpanii, z Rumunii, z Wielkiej Brytanii oraz z Macedonii).

Głównym celem projektu było wykonanie przez dzieci wielkanocnych kartek i zakładek do książek i ich wymiana z wybraną szkołą/przedszkolem. Pośrednimi celami stały się również: poszerzenie wiedzy dzieci nt. wybranego kraju, kształtowanie otwartości i szacunku wobec odmienności i innych kultur, doskonalenie umiejętności językowych i komunikacyjnych w obszarze języka obcego nowożytnego, jak również rozbudzenie ciekawości poznawczej w sferze kulturowej i geograficznej.

Docelowo Nasze Przedszkole podjęło współpracę i wymianę prac z  Agrupamento de Escolas da Mealhada z Portugalii. Dzieci z grup: II, III i V; których Rodzice wyrazili zgodę na udział w projekcie bardzo się zaangażowały, wykonując piękne kartki i zakładki do książek. Do wykonania prac, zostali także włączeni Rodzice i bliscy dzieci z gr. „Jeżyki”, podczas odbywających się wówczas Zajęć Otwartych.