eTwinning

 • "Let's get know - Poznajmy się"
  "Let's get know - Poznajmy się"
 • Tydzień eTwinning
  Tydzień eTwinning
 • Tradycje Bożego Narodzenia
  Tradycje Bożego Narodzenia
 • Tradycje Świąt Wielkanocnych
  Tradycje Świąt Wielkanocnych

 Program e Twinning - Europejska społeczność szkolna.

eTwinning to łączenie i współpraca szkół

i przedszkoli w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promownie szkolenia nauczycieli.

Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informcyjno - komunikacyjnych w europejskich szkołach i przedszkolach.

Dzieci i nauczyciele wykorzystując łącza internetowe wymieniają się pomysłami, współdziałają, nawiązują międzynarodowe kontakty, zawiązują przyjaźnie. 

eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych dzieciom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Nasze przedszkole rozpoczyna działalność w eTwinning. Mamy już pierwszy własny projekt zatytułowany "Let's get to know - Poznajmy się".  

Partnerem do jego realizacji zostało przedszkole z TURCJI - informacje partnerskim przedszkolu i link do jego strony internetowej w pdf.

W dniach 27 - 31.X.2014 odbył się w naszym przedszkolu "Tydzień eTwinning" - dzieci i Rodzice zostali zapoznani z ideą eTwinningu, wspólnie wykonaliśmy żółto - niebieskie prace plastyczne, a dzieci z Rodzicami przygotowały "flagowe" odciski dłoni, z których został ułożony "łańcuch przyjaźni" - efekty można podziwiać w holu przedszkola :).

19.XII.2014 dzięki łączeniu internetowemu poznaliśmy dzieci i nauczycieli z naszego partnerskiego przedszkola w Turcji. Pani Małgosia, odpowiedzialna za program eTwinning, przygotowała prezentację multimedialną, dzięki której mogliśmy przybliżyć tureckim przedszkolakom nasze zwyczaje i tradycje związane z Bożym Narodzeniem.

2.IV.2015 kolejne internetowe spotkanie z tureckimi przedszkolakami. Tym razem p.Małgosia i nasze starszaki opowiedziały o przygotowaniach do Wielkanocy.