I Międzynarodowe Forum Nowatorstwa Pedagogicznego - 4 - 5.10.2018r.

Galeria » I Międzynarodowe Forum Nowatorstwa Pedagogicznego - 4 - 5.10.2018r.

 

Dyrektor Przedszkola 422 laureatem konkursu:

„Innowacyjna Szkoła. Innowacyjny Nauczyciel”.

            W dniach 4-5 października odbyło  się Pierwsze Międzynarodowe Forum Nowatorstwa Pedagogicznego, którego celem było m. in. przedstawienie dobrych praktyk innowacji i eksperymentów pedagogicznych. Organizatorami Forum byli :Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ostródzie, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku. Wśród uczestników byli nauczyciele i dyrektorzy szkół polskich z Irlandii, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Czech oraz z Mazowsza.Łącznie120osób.
            Pierwsza część Forum odbyła się w siedzibie MSCDN w Warszawie, podczas którego nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu promującego nowatorstwo pedagogiczne na Mazowszu: „Innowacyjna Szkoła. Innowacyjny nauczyciel”. Laureatem w kategorii Innowacyjne Zarządzanie została Dyrektor Przedszkola 422 - Pani Anna Skwarka.  Podczas drugiego dnia Forum w Domu Polonii w Pułtusku wygłosiła prelekcję na temat: „Przestrzeń do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Innowacyjne działania Przedszkola 422 zostały zaprezentowane w sesji posterowej, podczas której swoimi doświadczeniami dzieliły się również nauczycielki: Katarzyna Kacperek i Monika Iwańska.