Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 422
ul. Brązownicza 17
01-929  Warszawa
Telefon : (22) 669- 62-29
Adres email: p422@edu.um.warszawa.pl