PILNE - zawieszenie zajęć w przedszkiolu

Aktualności » PILNE - zawieszenie zajęć w przedszkiolu

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) 

w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

 zostaje przedłużone zawieszenie zajęć w Przedszkolu nr 422 w Warszawie. Oznacza to, że planowana data ponownego otwarcia placówki dla dzieci najbardziej potrzebujących to 18.05.2020 r.